Skip Ribbon Commands
Skip to main content

728947

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) của Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền và phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, là cầu nối trong các hoạt động nhân đạo. Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”,Tỉnh hội đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách xã hội, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, chăm lo cho người nghèo, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, đối tượng khuyết tật, người già cô đơn, người khó khăn khác trong xã hội, qua đó góp phần giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 8 hội cấp huyện và 108 cơ sở hội cấp xã, phường, thị trấn, 1.200 chi Hội các thôn, bản, tổ dân phố, trường học, cơ quan, với tổng số 28.500 hội viên, 318 tình nguyện viên và 8.500 đội viên thanh - thiếu niên trong các cơ sở trường học, trung tâm và các khu dân cư. Bên cạnh đó, Tỉnh Hội và Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tổ chức triển khai các hoạt động cứu trợ xã hội nhằm giúp đỡ các gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam, diện đặc biệt khó khăn, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, khuyết tật, các đối tượng bị tổn thương do thiên tai, hoả hoạn, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, các xã vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn tại các huyện, xã nghèo …bằng các nguồn tiền, sổ tiết kiệm, hàng, nhu yếu phẩm; hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ khó khăn thông qua thực hiện dự án “Ngân hàng bò” từ 548 con bò giống đã phát triển được 596 con, dự án chăn nuôi gia súc với lãi suất thấp từ 18 con trâu, bò giống đến nay đã phát triển được 43 con; lắp đặt trên 10 công trình dự án nước sạch vệ sinh môi trường, triển khai gần 40 km công trình “Điện thắp sáng đường quê”; xây dựng được 28 lớp học, 06 công trình vệ sinh, 25 nhà Chữ thập đỏ, 34 căn nhà tình thương, 46 chiếc xe lăn, gần 100 chiếc xe đạp, trên 20 tấn gạo, trên 5.000 chiếc quần áo mới và sách vở, téc nước, bàn ghế, bình lọc nước …với tổng trị giá trong 10 năm trên 67 tỷ đồng.

Bằng các hoạt động thiết thực, Tỉnh Hội và Hội chữ thập đỏ các cấp đã tổ chức nhiều chương trình, phong trào vận động nhân đạo mang đậm nét nhân văn, sát hợp với nhu cầu đời sống dân cư, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia như các phong trào: “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “ Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư, công tác củng cố phát triển tổ chức Hội từng bước được quan tâm, hoạt động chức năng của các cấp Hội ngày càng đi vào chiều sâu với nội dung, phương thức được đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, đồng thời khẳng định công tác nhân đạo nhân dân đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội.

Tuy nhiên, việc triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư vẫn còn những hạn chế, đó là: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thật sự quan tâm việc quán triệt, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị; một số cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác nhân đạo cũng như vai trò Hội Chữ thập đỏ; năng lực của một số cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của Tỉnh hội và Hội Chữ thập đỏ các cấp, góp phần đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác nhân đạo trong tình hình mới, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cần tập trung triển khai, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục phối hợp quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư trong cán bộ, hội viên và nhân dân, tạo sự chuyển biến hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác nhân đạo; phát huy tinh thần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành các văn bản chỉ đạo; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch liên tịch về công tác nhân đạo trên địa bàn tỉnh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, sát cơ sở; tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Hội và Luật Hoạt động Chữ thập đỏ; đồng thời gắn kết các hoạt động nhân đạo với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cùng một số phong trào khác của địa phương, cơ sở./.

Triệu Thanh
Nguồn: