Skip Ribbon Commands
Skip to main content

694405

Danh sách tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, giúp đỡ trong tháng 7/2014

STT

Tên tổ chức, cá nhân
đã ủng hộ

Thời gian

Địa điểm

Tổng giá trị (VNĐ)

1

Đoàn từ thiện “Những người ăn chay” tại Hà Nội

29/7/2014

Xã Ngọc Phái huyện Chợ Đồn

Trên 52 triệu

2

Hội chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn

8/7/2014

29/7/2014

Xã Quang Thuận huyện Bạch Thông; xã Ngọc Phái huyện Chợ Đồn

4.000.000

 

Nguồn: 

Tin bài mới: