Skip Ribbon Commands
Skip to main content

694349

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ các đối tượng nghèo, nạn nhân chất độc da cam đặc biệt khó khăn tháng 01 năm 2015 tại tỉnh Bắc Kạn

STT

Tên tổ chức, cá nhân/Địa chỉ

Thời gian thực hiện

Đối tượng hưởng lợi/địa chỉ/tiền, quà

Tổng trị giá

Ghi chú

1

 

 

Đoàn tình nguyện “Hải Đăng” - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hải Phòng

 

 

Ngày 02,03/01/2015

- Tặng 50 hộ gia đình nghèo xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn bao gồm: Gạo, mì tôm, quần áo.

- Tặng 50 hộ dân Thôn Sáo Sào, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn bao gồm: Gạo, mì tôm, quần áo.

- Tặng 60 em học sinh thôn Sáo Sào bao gồm: Sách vở, ủng, dép tất, bút.

- Tổng: 160 suất

 

Tổng trị giá: 50.000.000đ

 

2

Hội Chữ thập đỏ xã Mễ sở, huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên

Ngày 05/01/2015

- Tặng 75 suất quà cho 75 hộ dân nghèo xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới bao gồm: Mì tôm, tiền mặt, quần áo.

- Tổng: 75 suất

Tổng trị giá: 20.000.000đ

 

3

Đoàn tình nguyện 1000 chiếc Chăn ấm - Hà Nội

Ngày 17/01/2015

 

- Tặng 130 chăn cho 130 hộ dân nghèo thuộc 03 thôn: Phiêng Đéng, xã Tân Lập và thôn Lũng Noong, Bản Lồm xã Nam Cường huyện Chợ Đồn bao gồm: Chăn ấm.

- Tổng: 130 suất

Tổng trị giá: 40.000.000đ

 

4

Hội Chữ thập đỏ- Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Bắc Kạn trích Quỹ nhân đạo- NNCĐ Da cam

Ngày 19/ 01/2015

- Tặng 207 suất quà cho 207 hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam thực hiện Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam Xuân Ất Mùi 2015 của 8 huyện, thị Hội.

Tổng trị giá: 62.100.000đ

 

5

Ngân hàng quân đội - Hà Nội

Ngày 24/01/2015

- Tặng 40 suất quà cho 40 em học sinh điểm truờng Bản Pèo xã Bình Trung huyện Chợ Đồn bao gồm: Áo ấm, mũ len, bánh kẹo.

- Tặng: Gạo, chăn, màn cho 07 em bán trú tại điểm trường Bản Pèo.

Tổng trị giá: 20.000.000đ

 

6

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Kạn, báo BK, Công ty Cổ phần Khoáng sản BK

Ngày 25/01/ 2015

 

- Tặng   35 suất quà cho 35 em HS mầm non, Tiểu học Trường Thái Lạo, xã Yên Cư huyện chợ Mới bao gồm: Chăn mới, áo ấm, mũ len, bánh kẹo cho các em học sinh 2 cấp.

- Tổ chức Tết cho 35 em thuộc 02 cấp tại thôn Thái Lạo.

- Tặng 10 cho 10 hộ dân nghèo thôn Thái lạo xã yên cư huyện Chợ Mới bao gồm: Tiền mặt.

Tổng trị giá: 50.000.000đ

 

7


Hội Chữ thập đỏ huyện Pác Nặm

 


25/01/2015

 

- Tặng   76 suất tiền mặt cho 76 hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam huyện Pác Nặm.

Tổng trị giá: 23.000.000đ

 

8

Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Bể

25/01/2015

- Tặng 80 suất tiền mặt cho 80 hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam huyện Ba Bể.

Tổng trị giá: 24.000.000đ

 

9

Hội Chữ thập đỏ huyện Bạch Thông

25/01/2015

- Tặng 45 suất tiền mặt cho 45 hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam huyện Bạch Thông.

Tổng trị giá:  13.500.000đ

 

10

Hội Chữ thập đỏ huyện Na Rì

25/01/2015

- Tặng 82 suất tiền mặt cho 82 hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam huyện Na rì.

Tổng trị giá: 24. 800.000đ

 

11

Hội Chữ thập đỏ Thị Xã Bắc Kạn

25/01/2015

- Tặng 198 suất tiền mặt cho 198 hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam thị xã Bắc Kạn.

Tổng trị giá: 59.600.000đ

 

12

Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Mới

25/01/2015

- Tặng 81 suất tiền mặt cho 81 hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam huyện Chợ Mới.

Tổng trị giá: 24.500.000đ

 

13

Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Đồn

25/01/2015

- Tặng 98 suất tiền mặt cho 98 hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam huyện Chợ Đồn.

Tổng trị giá: 2.756.000đ

 

14

Hội Chữ thập đỏ huyện Ngân Sơn

25/01/2015

- Tặng 65 suất tiền mặt cho 65 hộ gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam huyện Ngân Sơn.

Tổng trị giá: 19.700.000đ

 

Tổng

 

Tặng 1.546 suất

Tổng trị giá: 463.956.000đ

TS suất quà = Tổng trị giá/300.000đ

 

Nguồn: