Skip Ribbon Commands
Skip to main content

694348

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ các đối tượng nghèo, nạn nhân chất độc da cam đặc biệt khó khăn tháng 02 năm 2015 tại tỉnh Bắc Kạn

STT

Tên tổ chức, cá nhân/Địa chỉ

Thời gian thực hiện

Đối tượng hưởng lợi/địa chỉ/tiền,quà

Tổng trị giá

Ghi chú

1

Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn

Ngày 13/02/2015

- Tặng 14 suất quà Tết cho 14 hộ dân nghèo xã Bằng lãng huyện Chợ Đồn bao gồm: chăn ấm, quà Tết.

- Tặng 20 suất cho học sinh nghèo vượt khó của Tiểu học Bằng Lãng huyện Chợ Đồn bao gồm: Quà Tết.

- Tặng 36 suất hộ cận nghèo xã Bằng Lãng huyện Chợ đồn bao gồm: Quà Tết.

 

Tổng trị giá: 40.000.000đ

 

2

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương

Ngày 06/02/2015

- Tặng 66 suất tiền mặt cho 66 đối tượng nghèo, nạn nhân chất độc da cam tỉnh BK

Tổng trị giá 20.000.000đ

 

3

Hội CTĐ tỉnh – LMHTX tỉnh BK

Ngày 11/02/2015

- Tặng 10 Chăn ấm cho Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tỉnh Bắc Kạn

Tổng trị giá: 2.461.000đ

 

Tổng

 

Tặng: 208 suất

Tổng trị giá: 62.461.000đ

Tổng số suất quà = Tổng trị giá/300.000

Nguồn: