Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ đối tượng chính sách, gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ tháng 01/2016 đến tháng 9/2016

Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả: 
Nguồn: