Skip Ribbon Commands
Skip to main content

728921

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ các đối tượng nghèo từ tháng 1 đến tháng 6 tại tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Nguồn: 

Tin bài mới:


Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ đối tượng chính sách, gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ tháng 10/2016 đến tháng 12/2016(30/12/2016)

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ đối tượng chính sách, gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ tháng 01/2016 đến tháng 9/2016(19/10/2016)

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ đối tượng chính sách, gia đình nghèo, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2015(01/01/2016)

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ các đối tượng nghèo, nạn nhân chất độc da cam đặc biệt khó khăn tháng 02 năm 2015 tại tỉnh Bắc Kạn(15/04/2015)

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ các đối tượng nghèo, nạn nhân chất độc da cam đặc biệt khó khăn tháng 03 năm 2015 tại tỉnh Bắc Kạn(15/04/2015)

Danh sách các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ các đối tượng nghèo, nạn nhân chất độc da cam đặc biệt khó khăn tháng 01 năm 2015 tại tỉnh Bắc Kạn(14/04/2015)

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” xuân Ất Mùi năm 2015 (24/03/2015)

Các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ các đối tượng nghèo tại tỉnh Bắc Kạn tháng 12 năm 2014(19/03/2015)

Các tổ chức, cá nhân đã ủng hộ các đối tượng nghèo tại tỉnh Bắc Kạn tháng 10, 11 năm 2014(12/03/2015)

Danh sách tổ chức, cá nhân đã ủng hộ, giúp đỡ trong tháng 7/2014(02/08/2014)