Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông tin liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẮC KẠN - CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG BẮC KẠN

Thông tin liên hệ:
1.  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BẮC KẠN
Cơ quan thường trực: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Bắc Kạn
Địa chỉ: Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.3871180  

2. HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH BẮC KẠN
Địa chỉ: Tổ 1A, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại: 0281.3875080 - 0281.3811220
Số Tài khoản: 8600211000354
Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Kạn