Skip Ribbon Commands
Skip to main content

700928

Danh sách các địa chỉ nhân đạo cần sự giúp đỡ

 STT

 Họ và tên

 Năm sinh

 Dân tộc

 Địa chỉ

 Hoàn cảnh hiện tại

 Nhu cầu cần giúp đỡ

Số khẩu

1

Bàn Thị Diêu

1939

Dao

Thôn nà sáng xã Vân Tùng huyện Ngân Sơn

Nhà có 02 nhân khẩu, con bị thiểu năng trí tuệ, mẹ già không còn khả năng lao động

Hỗ trợ tiền mặt

02

2

Doanh Thị Ngáo

1936

Tày

Thôn Nà Sáng xã Vân Tùng huyện Ngân Sơn

Nghèo,độc thân, không còn khả năng lao động

Hỗ trợ tiền mặt

01

3

Hoàng Văn Đạo

1949

Nùng

Thôn Khuổi Khương xã Thượng Quan huyện Ngân Sơn

Tàn tật, không còn khả năng lao động, không nơi nương tựa

Hỗ trợ tiền mặt

01

4

Lường Văn Oanh

 

 

Bản Tràng xã Thanh Bình huyện Chợ Mới

Bản thân bị thiểu năng trí tuệ, vợ bị bệnh tim bẩm sinh, con gái sức khoẻ yếu, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn

Hỗ trợ gạo, tiền mặt

03

5

Hà Văn Tuấn

 

 

Bản Tràng xã thanh Bình huyện Chợ Mới

Bản thân bị viêm đa khớp, vợ mất, nuôi 3 con, 1 con bị thiểu năng, 1 con chậm phát triển 1 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn

Hỗ trợ tiền mặt, gạo

04

6

Đinh Quang Thường

1958

Tày

Thôn Lọ Cặp xã Sỹ Bình huyện Bạch Thông

Mắc bệnh thần kinh, thoát vị đĩa đệm 20 năm nay, không có khả năng lao động,vợ bỏ

Hỗ trợ thực phẩm thiết yếu

01

7

Hoàng Minh Hiếu

2005

Tày

Thôn Quan Làng xã Tú Trĩ huyện Bạch Thông

Hai anh em mồ côi, bố mất, mẹ bỏ nhà đi từ năm 2012 hiện ở với ông bà nội trên 70 tuổi, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn

Quỹ duy trì việc học

04

8

Nguyễn Thị Mông

1970

Tày

Thôn Chợ chùa xã Đổng Xá huyện Na Rì

Bản thân bị thiểu năng trí tuệ, không có khả năng lao động ở với mẹ già, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn

Gạo, chăn màn, thực phẩm thiết yếu

02

9

Bàn Thị Lý

1974

Dao

Thôn Bản Lồm, xã Nam Cường huyện Chợ Đồn

Bản thân bị bệnh tâm thần, đang nuôi con ăn học, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn

Kinh phí duy trì việc học

03

10

Mùng Văn Ích

1978

Tày

Thôn Nà Đứa xã Đồng Phúc huyện Ba Bể

Vợ mất do bệnh hiểm nghèo, một mình nuôi 02 con nhỏ, thiếu ăn, thiếu mặc

Gạo, quần áo, tiền mặt

03

 

Nguồn: